NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 7-2014
 • Thời gian
 • Từ ngày 21/4 ~ 20/6/2014 (9 tuần/25 buổi/50 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Giảng viên
 • Mr. Nguyễn Văn Thắng
  Mr. Takeshi Suzuki
  Mr. Vạn Thanh Liêm
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 7/2014
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to