NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 10
  • Thời gian
  • Từ ngày 4/10 ~ 22/11/2013 (21 buổi/42 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
  • Giảng viên
  • Mr. Võ Chính Trung
    Mr.Trần Hữu Trí
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to