NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - THÁNG 12
 • Thời gian
 • Từ ngày 9/9 ~ 20/11/2013 (30 buổi) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Giảng viên
 • Mr. Nguyễn Văn Thắng
  Ms. Trần Bích Thủy
  Mr. Vạn Thanh Liêm
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham
  gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2013
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to