NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 08-2013
  • Thời gian
  • Từ ngày 02/8 ~ 20/9/2013 (Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần)
  • Giảng viên
  • Mr. Võ Chính Trung, Mr.Trần Hữu Trí,
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to