NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 05-2013
 • Thời gian
 • Từ ngày 6/5 ~ 21/6/2013 (Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Ms. Semba Chie
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N2 (cấp 2).
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to