NN2 - LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 03-2013
 • Thời gian
 • 1/3 ~ 17/4/2013 (21 buổi) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Giảng viên
 • Thầy Võ Chính Trung,
  Cô Trần Bích Thủy,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to