N2022024 - LUYỆN THI N2 CẤP TỐC 01/2024
 • Thời gian
 • 06/01/2024 – 07/4/2024 (22 buổi/66 giờ)Ngày/giờ : 8:30-11:30 sáng T7,CN hàng tuần
 • Học phí
 • 4.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 3.450.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Võ Chính Trung
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • *Bạn không tự tin khi tham dự kỳ thi JLPT 7/2024. *Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số. *Bạn đang tìm trung tâm ôn luyện kiến thức cấp tốc. VJCC-HCMC đáp ứng kỳ vọng đó của bạn với khóa học luyện thi JLPT N2 cấp tốc vào mỗi cuối tuần.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC