N2012024 - LUYỆN THI N2 JUNBI 01/2024
 • Thời gian
 • 03/01 - 01/4/2024 (30 buổi/60 giờ) Giờ họC: 18:15 ~ 20:15 các tối 2,4,6 hàng tuần
 • Học phí
 • 3.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.750.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • - Học viên đã có chứng chỉ JLPT N2 hoặc tương đương.
  - Sinh viên sắp tốt nghiệp Khoa tiếng Nhật các Trường đại học.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC