N1012024 - LUYỆN THI N1 JUNBI 01/2024
 • Thời gian
 • 03/01 - 01/4/2024 (30 buổi/60 giờ) Giờ học: 18:15 ~ 20:15 các tối 2,4,6 hàng tuần.
 • Học phí
 • 3.600.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.900.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Phạm Trọng Khanh
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • - Đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
  - Có kinh nghiệm giảng dạy Lớp Luyện thi JLPT.
  - Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC