N2-T112023 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 THÁNG 11/2023
 • Thời gian
 • 13/11/2023 ~ 22/01/2024 (30 buổi/60 giờ) - 18:15-20:15 các tối thứ 2,4,6
 • Giảng viên
 • - Đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
  - Có kinh nghiệm giảng dạy Lớp Luyện thi năng lực Nhật ngữ.
  - Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.
  ● Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to