BPD112223 - LỚP BIÊN-PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI 1 (NHẬP MÔN)
  • Thời gian
  • Từ 18/11/2023 đến 10/12/2023(8 buổi/24 giờ)Giờ học:từ 8:30 ~ 11:30 các ngày thứ 7,CN
  • Giảng viên
  • Th.S. Võ Thị Mai Hương
  • Đối tượng tham gia
  • - Những người muốn trở thành biên dịch, phiên dịch viên chuyên nghiệp.
    - Những người đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực biên – phiên dịch tiếng Nhật.
    - Học viên có trình độ Nhật ngữ N2 hoặc tương đương trở lên.
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to