JC2023N1.13 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 THÁNG 9/2023
 • Thời gian
 • 12/9 - 21/11/2023 (33 buổi/66 giờ - 18:15 ~ 20:15 các tối 3,5,7.
 • Học phí
 • 3.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.700.000)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • * Những người vừa đậu NLNN N4.
  * Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2023
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC