JC2023N1.13 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 THÁNG 9/2023
 • Thời gian
 • 12/9 - 21/11/2023 (33 buổi/66 giờ - 18:15 ~ 20:15 các tối 3,5,7.
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • * Những người vừa đậu NLNN N4.
  * Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2023
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to