JC2023N1.12 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 THÁNG 9/2023
 • Thời gian
 • Từ 11/9/2023 đến 17/11/2023(30 buổi/60 giờ)Giờ học:từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, 4, 6
 • Học phí
 • 3.600.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.900.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Phạm Trọng Khanh
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • -Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
  Những người có nguyện vọng tham dự kỳ thi JLPT N1 tháng -12/2023
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC