JC2023N1.6 - LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1 CẤP TỐC
 • Thời gian
 • Từ 20/5/2023 đến 25/6/2023(12 buổi/36 giờ)Giờ học:từ 8:30 ~ 11:30 các ngày T7 & CN
 • Học phí
 • 2.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.900.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Bạn không tự tin khi kỳ thi JLPT 7/2023 sắp đến gần
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC