NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 10 / 2012
  • Thời gian
  • Từ ngày 5/10 ~ 21/11/2012 (21 buổi/42 giờ) Từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
  • Giảng viên
  • Ms. Trần Bích Thủy,
    Ms. Huỳnh Nguyễn Bảo Khánh.
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to