NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 9/2018
 • Thời gian
 • ngày 24/9 ~ 23/11/2018 (27 buổi/54 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.920.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2
  (cấp 2).
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 9/2018
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 9/2018
 • Thời gian
 • ngày 24/9 ~ 23/11/2018 (27 buổi/54 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 9/2018
NN3 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - KỲ THI THÁNG 12/2018
 • Thời gian
 • ngày 11/9 ~ 22/11/2018 (11 tuần/32 buổi/64 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
 • Học phí
 • 2.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • • Ms. Nguyễn Thùy Tiên
  • Ms. Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Ms. Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào tháng 12/2018
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 - KỲ THI THÁNG 12/2018
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • ngày 16/7 ~ 14/9/2018 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 1.920.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Phạm Trọng Khanh
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2018
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2018
 • Thời gian
 • ngày 16/7 ~ 14/9/2018 (26 buổi/ 52 giờ) Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ Hai, thứ Tư & thứ Sáu hàng tuần
 • Học phí
 • 2.200.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv hệ chính quy tuổi từ 18 đến 22)
 • Giảng viên
 • Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
  Mr. Võ Chính Trung
  Mr. Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N3.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2018
Xem thêm các khóa học khác