NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 10 / 2012
 • Thời gian
 • Từ ngày 5/10 ~ 21/11/2012 (21 buổi/42 giờ) Từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung,
  Ms. Semba Chie,
  Mr.Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2 (cấp 2).
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to