N2022024 - LUYỆN THI N2 CẤP TỐC 01/2024
 • Thời gian
 • 06/01/2024 – 07/4/2024 (22 buổi/66 giờ)Ngày/giờ : 8:30-11:30 sáng T7,CN hàng tuần
 • Học phí
 • 4.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 3.450.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Võ Chính Trung
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • *Bạn không tự tin khi tham dự kỳ thi JLPT 7/2024. *Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số. *Bạn đang tìm trung tâm ôn luyện kiến thức cấp tốc. VJCC-HCMC đáp ứng kỳ vọng đó của bạn với khóa học luyện thi JLPT N2 cấp tốc vào mỗi cuối tuần.
 •  
LUYỆN THI N2 CẤP TỐC 01/2024
N3012024 - LUYỆN THI N3 CẤP TỐC 7/2024
 • Thời gian
 • 04/01/2024 – 02/4/2024 (30 buổi/60 giờ)Ngày/giờ : 18:15-20:15 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
 • Học phí
 • 3.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.400.000)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Cô Nguyễn Thuỳ Tiên
  Cô Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • *Bạn không tự tin khi tham dự kỳ thi JLPT 7/2024. *Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số. *Bạn đang tìm trung tâm ôn luyện kiến thức cấp tốc. VJCC-HCMC đáp ứng kỳ vọng đó của bạn với khóa học luyện thi JLPT N3 cấp tốc vào buổi tối.
 •  
LUYỆN THI N3 CẤP TỐC 7/2024
N2012024 - LUYỆN THI N2 JUNBI 01/2024
 • Thời gian
 • 03/01 - 01/4/2024 (30 buổi/60 giờ) Giờ họC: 18:15 ~ 20:15 các tối 2,4,6 hàng tuần
 • Học phí
 • 3.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.750.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • - Học viên đã có chứng chỉ JLPT N2 hoặc tương đương.
  - Sinh viên sắp tốt nghiệp Khoa tiếng Nhật các Trường đại học.
 •  
LUYỆN THI N2 JUNBI 01/2024
N1022024 - LUYỆN THI N1 CẤP TỐC 01/2024
 • Thời gian
 • 06/01/2023 – 07/4/2024 (22 buổi/66 giờ)Ngày/giờ : 8:30-11:30 sáng thứ 7, CN hàng tuần
 • Học phí
 • 4.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 3.600.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • *Bạn đã lên kế hoạch tham dự kỳ thi JLPT N1 7/2024. *Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số. *Bạn đang tìm trung tâm ôn luyện kiến thức cấp tốc. VJCC-HCMC đáp ứng kỳ vọng đó của bạn với khóa học luyện thi JLPT N1 cấp tốc vào mỗi cuối tuần.
 •  
LUYỆN THI N1 CẤP TỐC 01/2024
N1012024 - LUYỆN THI N1 JUNBI 01/2024
 • Thời gian
 • 03/01 - 01/4/2024 (30 buổi/60 giờ) Giờ học: 18:15 ~ 20:15 các tối 2,4,6 hàng tuần.
 • Học phí
 • 3.600.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.900.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Phạm Trọng Khanh
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • - Đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
  - Có kinh nghiệm giảng dạy Lớp Luyện thi JLPT.
  - Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.
 •  
LUYỆN THI N1 JUNBI 01/2024
Xem thêm các khóa học khác