JC_2652024 - KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI - BJT
 • Thời gian
 • Từ 13/04/2024 đến 26/05/2024 (14 buổi/42 giờ)
 • Học phí
 • 3.800.000 VND (sinh viên giảm còn 3.100.000)
 • Giảng viên
 • M.S. Võ Thị Mai Hương
  Du học Nhật bản từ 1998 đến 2005.
  Nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  Nguyên trưởng đại diện WBD Co.,Ltd tại Việt Nam
  Biên-Phiên dịch cao cấp cho các cơ quan, tổ chức của Viêt Nam & Nhật Bản
  Hiện đang làm Marketing Manager cho Công ty phần mềm Quantic
 • Đối tượng tham gia
 • Học viên có chứng chỉ N2
  Học viên có chứng chỉ N3 cân nhắc đăng ký vì học sẽ không được bảo lưu.
 •  
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI - BJT
N2022024 - LUYỆN THI N2 CẤP TỐC 01/2024
 • Thời gian
 • 06/01/2024 – 07/4/2024 (22 buổi/66 giờ)Ngày/giờ : 8:30-11:30 sáng T7,CN hàng tuần
 • Học phí
 • 4.300.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 3.450.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Võ Chính Trung
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • *Bạn không tự tin khi tham dự kỳ thi JLPT 7/2024. *Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số. *Bạn đang tìm trung tâm ôn luyện kiến thức cấp tốc. VJCC-HCMC đáp ứng kỳ vọng đó của bạn với khóa học luyện thi JLPT N2 cấp tốc vào mỗi cuối tuần.
 •  
LUYỆN THI N2 CẤP TỐC 01/2024
N3012024 - LUYỆN THI N3 CẤP TỐC 7/2024
 • Thời gian
 • 04/01/2024 – 02/4/2024 (30 buổi/60 giờ)Ngày/giờ : 18:15-20:15 các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần
 • Học phí
 • 3.000.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.400.000)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Cô Nguyễn Thuỳ Tiên
  Cô Trần Bích Thủy
 • Đối tượng tham gia
 • *Bạn không tự tin khi tham dự kỳ thi JLPT 7/2024. *Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số. *Bạn đang tìm trung tâm ôn luyện kiến thức cấp tốc. VJCC-HCMC đáp ứng kỳ vọng đó của bạn với khóa học luyện thi JLPT N3 cấp tốc vào buổi tối.
 •  
LUYỆN THI N3 CẤP TỐC 7/2024
N2012024 - LUYỆN THI N2 JUNBI 01/2024
 • Thời gian
 • 03/01 - 01/4/2024 (30 buổi/60 giờ) Giờ họC: 18:15 ~ 20:15 các tối 2,4,6 hàng tuần
 • Học phí
 • 3.400.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.750.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • - Học viên đã có chứng chỉ JLPT N2 hoặc tương đương.
  - Sinh viên sắp tốt nghiệp Khoa tiếng Nhật các Trường đại học.
 •  
LUYỆN THI N2 JUNBI 01/2024
N1022024 - LUYỆN THI N1 CẤP TỐC 01/2024
 • Thời gian
 • 06/01/2023 – 07/4/2024 (22 buổi/66 giờ)Ngày/giờ : 8:30-11:30 sáng thứ 7, CN hàng tuần
 • Học phí
 • 4.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 3.600.000)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • *Bạn đã lên kế hoạch tham dự kỳ thi JLPT N1 7/2024. *Bạn đã có kiến thức nền và muốn nâng cao điểm số. *Bạn đang tìm trung tâm ôn luyện kiến thức cấp tốc. VJCC-HCMC đáp ứng kỳ vọng đó của bạn với khóa học luyện thi JLPT N1 cấp tốc vào mỗi cuối tuần.
 •  
LUYỆN THI N1 CẤP TỐC 01/2024
Xem thêm các khóa học khác