TNVP - KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN THƯƠNG MẠI
  • Thời gian
  • 09 ~ 30/8/2012 (7 buổi) từ 18:30 đến 20:00 (vào các ngày thứ ba & thứ năm hàng tuần)
  • Giảng viên
  • TS. Semba Chie
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên đã hoàn thành chương trình sơ cấp trở lên
  • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to