NN2 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - CHO KỲ THI THÁNG 12/2020
 • Thời gian
 • 18/7 ~ 22/11/2020 (4 tháng/38 buổi/95 giờ) Giờ học : từ 8:30 ~ 11:00 (2,5 giờ) các sáng thứ Bảy & Chủ Nhật
 • Học phí
 • 4.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 3.600.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những người mong muốn tham gia kỳ thi NLNN N2 vào
  tháng 12/2020
 • Ngày thi
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC Hinh JC