BPD-01 - BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 1 (NHẬP MÔN)
 • Thời gian
 • 22/8 ~ 13/9/2020 Giờ học: 8:30 ~ 11:30 (3 tiếng) Các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 • Học phí
 • 3.300.000 đồng (Sinh viên hệ chính quy tuổi 18-22 giảm gần 20%: 2.700.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Th.S VÕ THỊ MAI HƯƠNG
  ● Du học Nhật Bản từ 1998 đến 2005
  ● Nguyên trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
  ● Nguyên trưởng đại diện WDB Co., Ltd tại Việt Nam.
  ● Biên - Phiên dịch viên cao cấp cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam & Nhật Bản.
  ● Hiện tại đang làm Marketing Manager cho Công ty Phần mềm Quantic.
 • Đối tượng tham gia
 • - Những người muốn trở thành biên dịch, phiên dịch viên chuyên nghiệp.
  - Những người đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực biên – phiên dịch tiếng Nhật.
  - Học viên có trình độ Nhật ngữ N2 hoặc tương đương trở lên.
 •  
BIÊN – PHIÊN DỊCH NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 1 (NHẬP MÔN)
NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2020
 • Thời gian
 • Ngày 06/7/2020 đến ngày 11/9/2020 (27 buổi/ 54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.700.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22)
 • Giảng viên
 • Thầy Trần Hữu Trí,
  Thầy Phạm Trọng Khanh,
  Thầy Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 7/2020
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2020
 • Thời gian
 • ngày 06/7/2020 đến ngày 11/9/2020 (27 buổi/ 54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.500.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên hệ chính quy trong độ tuổi 18 - 22)
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo,
  Thầy Võ Chính Trung,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 7/2020
NN2 - LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - CHO KỲ THI THÁNG 12/2020
 • Thời gian
 • 18/7 ~ 22/11/2020 (4 tháng/38 buổi/95 giờ) Giờ học : từ 8:30 ~ 11:00 (2,5 giờ) các sáng thứ Bảy & Chủ Nhật
 • Học phí
 • 4.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 3.600.000 đồng)
 • Giảng viên
 • Mr. Trần Hữu Trí
  Mr. Võ Chính Trung
 • Đối tượng tham gia
 • Những người mong muốn tham gia kỳ thi NLNN N2 vào
  tháng 12/2020
 •  
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - CHO KỲ THI THÁNG 12/2020
NN2 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2020
 • Thời gian
 • Từ ngày 04/3/2020 đến ngày 26/6/2020 (27 buổi/ 54 giờ) Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Học phí
 • 2.500.000 đồng (giảm 20% cho hs, sv chính quy tuổi từ 18~22: 2.000.000 đồng))
 • Giảng viên
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo,
  Thầy Võ Chính Trung,
  Thầy Trần Hữu Trí
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
  hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
 •  
LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2 - THÁNG 3/2020
Xem thêm các khóa học khác