NN1 - LỚP LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 - THÁNG 08 / 2012
 • Thời gian
 • Từ ngày 6/8 ~ 21/9/2012 Giờ học : 18:15 ~ 20:15 Các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
 • Giảng viên
 • Mr. Võ Chính Trung,
  Ms. Semba Chie,
  Ms. Trần Bích Thủy.
 • Đối tượng tham gia
 • Những học viên có trình độ Nhật ngữ tương đương N2 (cấp 2).
 • Ngày thi
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to