TNVP - LỚP TIẾNG NHẬT VĂN PHÒNG - CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGOÀI CÔNG TY - 2
  • Thời gian
  • 14, 19, 21, 26 & 28/6/2012 (5 buổi vào thứ ba & thứ năm hàng tuần)
  • Giảng viên
  • Ms. Higuchi Shizue & Ms. Huỳnh Nguyễn Bảo Khánh
  • Đối tượng tham gia
  • Những học viên đã học xong chương trình sơ cấp
  • Ngày thi

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to