KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TẠI VJCC-HCMC
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN


Từ 9/2019 đến 8/2020Mã khóa

Thời gian

Chủ đề

Giảng viên

BC01-1920

21-24/10/2019

Phát triển khả năng của lãnh đạo nhà máy

Ông Kazumi Masuda

BC02-1920

04-06/11/2019

Cải tiến hiện trường với 5S và Kaizen

Ông Tsuyoshi Shimizu

BC03-1920

11-13/11/2019

Phương pháp phát triển sản phẩm mới

Ông Akio Iwase

BC04-1920

9-11/12/2019

Phương thức sản xuất tiến tới tổn thất còn 0

Ông Yasuhiro Hirata

BC05-1920

23-25/3/2020

Kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin

Mr. Koji Yonekawa

BC06-1920

23-25/3/2020

Lập kế hoạch sản xuất

Ông Tsuyoshi Shimizu

BC07-1920

30/3-01/4/2020

Cắt giảm chi phí sản xuất dựa trên mức tiêu hao

Ông Yasuhiro Hirata

BC08-1920

16-18/3/2020

Kỹ năng lãnh đạo dành cho CEO

Bà Kyoko Yamazaki

BC09-1920

27-29/4/2020

Phương pháp quản lý tồn kho

Ông Akio Iwase

BC10-1920

18-20/5/2020

Duy trì năng suất tổng thể - TPM

Ông Tsuyoshi Shimizu

BC11-1920

25-27/5/2020

Thương mại điện tử (E-commerce)

Ông Kazuhiko Sano

BC12-1920

15-17/6/2020

Kỹ năng xây dựng đội nhóm và truyền thông hiệu quả

Ông Yoichi Toriya

BC13-1920

22-24/6/2020

Dịch vụ khách hàng theo phong cách Nhật Bản (Omotenashi)

Bà Masami Sugaya

BC14-1920

27-29/7/2020

Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM)

Ông Koji Uehigashi

BC15-1920

10-12/8/2020

Phát triển nhân viên thông qua huấn luyện và hướng dẫn

Ông Junichi Sugihara

Lưu ý:

- Lịch học trên có thể thay đổi.

- Ngoài đào tạo tại VJCC và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), nếu doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp (in-house), vui lòng liên hệ Ban khóa học Kinh doanh tại VJCC-HCMC

Điện thoại: 028-35122 151 (gặp Mr. Đức, Ms. Thùy)

Fax: 028-35122 150;

E-mail: bc@vjcchcmc.org.vn

Facebook: https://facebook.com/vjcc.hcmc

Google+: https://plus.google.com/103489288861876367578/posts