KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TẠI VJCC-HCMC
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN


Từ 9/2019 đến 8/2020Mã khóa

Thời gian

Chủ đề

Giảng viên

BC01-1920

21-24/10/2019

Phát triển khả năng của lãnh đạo nhà máy

Ông Kazumi Masuda

BC02-1920

04-06/11/2019

Cải tiến hiện trường với 5S và Kaizen

Ông Tsuyoshi Shimizu

BC03-1920

11-13/11/2019

Phương pháp phát triển sản phẩm mới

Ông Akio Iwase

BC04-1920

9-11/12/2019

Phương thức sản xuất tiến tới tổn thất còn 0

Ông Yasuhiro Hirata

BC05-1920

23-25/3/2020

Kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt thông tin

Mr. Koji Yonekawa

BC06-1920

23-25/3/2020

Lập kế hoạch sản xuất

Ông Tsuyoshi Shimizu

BC07-1920

30/3-01/4/2020

Cắt giảm chi phí sản xuất dựa trên mức tiêu hao

Ông Yasuhiro Hirata

BC08-1920

16-18/3/2020

Kỹ năng lãnh đạo dành cho CEO

Bà Kyoko Yamazaki

BC09-1920

27-29/4/2020

Phương pháp quản lý tồn kho

Ông Akio Iwase

BC10-1920

18-20/5/2020

Duy trì năng suất tổng thể - TPM

Ông Tsuyoshi Shimizu

BC11-1920

25-27/5/2020

Thương mại điện tử (E-commerce)

Ông Kazuhiko Sano

BC12-1920

15-17/6/2020

Kỹ năng xây dựng đội nhóm và truyền thông hiệu quả

Ông Yoichi Toriya

BC13-1920

22-24/6/2020

Dịch vụ khách hàng theo phong cách Nhật Bản (Omotenashi)

Bà Masami Sugaya

BC14-1920

27-29/7/2020

Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM)

Ông Koji Uehigashi

BC15-1920

10-12/8/2020

Phát triển nhân viên thông qua huấn luyện và hướng dẫn

Ông Junichi Sugihara

Lưu ý:

- Lịch học trên có thể thay đổi.

- Ngoài đào tạo tại VJCC và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), nếu doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp (in-house), vui lòng liên hệ Ban khóa học Kinh doanh tại VJCC-HCMC

Điện thoại: 028-35122 151 (gặp Mr. Đức, Ms. Thùy)

Fax: 028-35122 150;

E-mail: bc@vjcchcmc.org.vn

Facebook: https://facebook.com/vjcc.hcmc

Google+: https://plus.google.com/103489288861876367578/posts

Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước