Bản đồ chỉ dẫn


VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM NHẬT BẢN
PHÂN VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VJCC-HCMC)

Số 15, Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3512 2151   -   Fax: 028 3512 2150
Website: www.vjcchcmc.org.vn