Mr. TODA Chosaku
Giảng viên cao cấp & chuyên gia Marketing của Tập đoàn Matsushita
Mr. YAMAMOTO Nobutane
Giảng viên lâu năm của chương trình Kinh doanh cao cấp Keieijuku Việt Nam.
Mr. SHINICHIRO Kawaguchi
Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu
Mr. AKIO Iwase
Chuyên gia cao cấp của JICA về quản lý sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Mr. NAOKI Sugiura
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Leap Bridge VJ Partner
Mr. HIRATA Yasuhiro
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tư vấn viên Công ty Dream Realizer
Mr. TSUYOSHI Shimizu
Cố vấn Tập đoàn Panasonic Excel International, chuyên gia cao cấp JICA
D.B.A. YAMAZAKI Kyoko
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Kobe 
M.B.A. MASAMI Sugaya
Giảng viên nhiều chương trình đào tạo về chất lượng dịch vụ khách hàng
M.A. KEIKO Sato
Cố vấn trưởng nhóm, Ngân hàng phát triển châu Á  
Prof. YOSHIKAZU YOSHIDA
Trưởng khoa Cao Học về Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Toyo
Prof. TOSHIYA Ozaki
Giáo sư ngành Kinh doanh quốc tế Trường Kinh doanh, ĐH Rikkyo
Mr. KOJI Uehigashi
Chuyên gia cao cấp của JICA
Mr. KAZUMI Masuda
Chuyên gia cao cấp của JICA về quản lý sản xuất
Mr. TORIYA Yoichi
Giám đốc nhân sự Tổng công ty Kế toán Thuế PwC, kiêm phụ trách về Diversity và PD của PwC
Chương trình đào tạo sắp khai giảng
Đào tạo riêng theo yêu cầu

Song song với các hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của nhà trường (rộng mở cho nhiều doanh nghiệp). VJCC chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước