BC_KEIEIJUKU 20 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 20
 • Thời gian
 • 03/2024 - 05/2024
 • Học phí
 • 100.000.000 VNĐ/ Học viên
 • Giảng viên
 • Giảng viên Nhật Bản: có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm tại các doanh nghiệp Nhật Bản trên khắp thế giới.
  Giảng viên Việt Nam: có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo các doanh nghiệp (Chủ tịch/ Phó Chủ tịch HĐQT, CEO, Giám đốc, Phó Giám đốc,...)
  * Doanh nghiệp đóng tại Việt Nam
  * Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế tạo thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ.
 •  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 20
BC-KEIEIJUKU 18 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 18
 • Thời gian
 • 3/2023 - 5/2023
 • Học phí
 • Mức đóng góp: 100.000.000 VND/học viên
 • Giảng viên
 • Giảng viên Nhật Bản: có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm tại các doanh nghiệp Nhật Bản trên khắp thế giới.
  Giảng viên Việt Nam: có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo các doanh nghiệp (Chủ tịch/ Phó Chủ tịch HĐQT, CEO, Giám đốc, Phó Giám đốc,...)
  * Doanh nghiệp đóng tại Việt Nam
  * Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế tạo thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ.
 •  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC KINH DOANH CAO CẤP KEIEIJUKU – KHÓA 18
Xem thêm các khóa học khác
Hình ảnh các khóa học
BC 01-1516 BC 26-1516 BC 11-1617 BC 11-1516 BC 06-1516 BC 16-1516 BC 10-1516 BC 11-1516 BC 19-1516 BC 21-1617 BC 13-1516 BC 26-1516 BC 01-1516 BC 07-1617 BC 23-1516 BC 03-1617 BC 10-1617 BC 16-1516