BC 06-1415 - CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG VỚI 5S – KAIZEN THEO PHONG CÁCH NHẬT BẢN
 • Thời gian
 • Ngày 6/ 01/ 2015 (Thứ Ba ) Sáng 9:00 ~ 12:00; Chiều 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 900.000 VNĐ/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ)
 • Giảng viên
 • Tiến sĩ Trần Khải Thành
  Giảng viên Cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Phó Viện Trưởng, Viện Kinh Tế và Quản lý (IEM), Tp Hồ Chí
  Minh. Chuyên gia Tư vấn Doanh nghiệp
  Giảng dạy các module Quản trị kinh doanh trong các dự án: chương trình SIYB, MPDF (Mekong Project development Facility), GTZ, GET AHEAD (Gender Entrepreneurship Together), HIV/AID, SMARTWork, World Vision, VNCI, USAID, CARE, DANIDA, GOPA, The Asia Foundation v.v… của các Tổ chức phi chính phủ (NGO), Viện Kinh Tế, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ SMEDEC, (VCCI) và một số trường đại học, đơn vị hành chính công khác.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc nhà máy, trưởng/phó phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca ...
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 21-1617 BC 26-1516 BC 28-1516 BC 28-1516 BC 16-1516 BC 26-1516 BC 09-1617 BC 10-1516 BC 11-1617 BC 26-1516 BC 13-1516 BC 06-1617 BC 06-1617 BC 06-1516 BC 02-1516 BC 02-1617 BC 14-1617 BC 09-1617