BC 03-1415 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
 • Thời gian
 • Ngày 30, 31/10 & 01/11/2014 (Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30)
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi )
 • Giảng viên
 • TS. Kyoko Yamazaki
  • Tổng thư ký Hiệp hội Quản trị Nguồn Nhân
  lực Nhật Bản
  • Chuyên gia về quản trị nhân sự được tổ chức JSHRM
  chứng nhận
  • Chuyên gia về phát triển và quản trị nguồn nhân lực, am hiểu lý thuyết, giàu kinh nghiệm thực tế.
 • Đối tượng tham gia
 • Các quản lý doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc, cán bộ tổ chức nhân sự, Các cá nhân có quan tâm
 •  

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 01-1617 BC 18-1516 BC 14-1617 BC 01-1617 BC 01-1617 BC 14-1516 BC 10-1617 BC 12-1617 BC 15-1516 BC 17-1617 BC 13-1516 BC 01-1516 BC 23-1516 BC 03-1516 BC 04-1516 BC 23-1516 BC 20-1516 BC 09-1617