BC 05-12 - NÂNG CAO TINH THẦN LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
  • Thời gian
  • Ngày 29, 30 & 31/5/2012 (3 ngày) Sáng : 8:30 - 11:30 Chiều : 13:00 - 16:00
  • Giảng viên
  • Ông Shigeru MIZUNO, Chuyên gia Nhật Bản Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic
  • Đối tượng tham gia
  • Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc, cán bộ, nhân viên tổ chức nhân sự và các cá nhân có quan tâm.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to