BC 24-1314 - CÁC CÔNG CỤ DỰ BÁO CƠ HỘI & RỦI RO TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH
 • Thời gian
 • 9:00 - 16:00 ngày 19-20/08/2014 hoặc 18:00-21:00 ngày 19-22/08/2014 hoặc 9:00 - 16:00 ngày 23-24/08/2014
 • Học phí
 • 1.500.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ )
 • Giảng viên
 • NCS-Tiến sỹ Nguyễn Văn Sáng
  Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn & Giao nhận Vạn Hạnh (EVERGOOD), Thành viên tư vấn dự án “Trade and
  Transport Facilitation Assessment” (TTFA-TF 097373) của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Báo cáo viên/giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Ngoại thương (Tp. HCM),
  Cao đẳng Tài chính – Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI, Trung tâm Hỗ trợ Doanh
  nghiệp Vừa và Nhỏ - SMEDEC, CLB Doanh nhân SIYB Tp.HCM…
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên của công ty
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 02-1516 BC 02-1617 BC 26-1516 BC 03-1516 BC 02-1516 BC 23-1516 BC 05-1617 BC 16-1516 BC 11-1617 BC 04-1617 BC 03-1516 BC 19-1516 BC 06-1516 BC 04-1617 BC 10-1516 BC 28-1516 BC 14-1617 BC 07-1516