BC 07-12 - CHU TRÌNH PDCA & HO-REN-SO (BÁO CÁO – LIÊN LẠC – BÀN BẠC)
  • Thời gian
  • 26, 27 & 28/06/2012 ( 3 ngày) Sáng : 8:30~11:30 Chiều : 13:00~16:00
  • Giảng viên
  • Ông Dai SHINSHI Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Matsushita tại Malaysia, Mexico.
    Chuyên gia đánh giá chất lượng của Matsushita. Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
  • Đối tượng tham gia
  • Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung, quản lý, giám sát hiện trường.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to