BC 20-1314 - CHU TRÌNH PDCA VÀ HORENSO (Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc)
 • Thời gian
 • 17, 18 & 19/6/2014 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi )
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico.
  Chuyên gia đánh giá chất lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý, giám sát, trưởng bộ phận tại các doanh nghiệp và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 02-1516 BC 13-1516 BC 03-1617 BC 02-1617 BC 13-1516 BC 16-1516 BC 19-1516 BC 14-1516 BC 03-1617 BC 01-1617 BC 03-1516 BC 21-1617 BC 11-1516 BC 28-1516 BC 18-1516 BC 16-1516 BC 01-1617 BC 05-1617