BC 20-1314 - CHU TRÌNH PDCA VÀ HORENSO (Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc)
 • Thời gian
 • 17, 18 & 19/6/2014 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi )
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Panasonic tại Malaysia, Mexico.
  Chuyên gia đánh giá chất lượng của Panasonic.
  Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý, giám sát, trưởng bộ phận tại các doanh nghiệp và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 20-1516 BC 05-1617 BC 18-1516 BC 04-1617 BC 06-1617 BC 14-1516 BC 04-1516 BC 14-1516 BC 14-1617 BC 23-1516 BC 14-1617 BC 13-1516 BC 18-1516 BC 04-1516 BC 10-1617 BC 26-1516 BC 12-1516 BC 17-1617