BC 18-1314 - CÔNG CỤ POKA – YOKE (Công cụ chống sai lỗi)
 • Thời gian
 • Từ 9:00 ~ 12:00 ngày 30/5/2014
 • Học phí
 • 400.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ )
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở nhiều cương vị: Giám đốc kinh doanh của bộ phận CRT; Giám đốc nhà máy CRT.
  Nguyên Giám đốc điều hành của Panasonic tại Malaysia.
  Nguyên Hiệu trưởng Học viện Matsushita (Panasonic).
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, trưởng - phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên bộ phận sản xuất, chế tạo, nhân viên vận hành máy móc thiết bị.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 16-1516 BC 05-1516 BC 26-1516 BC 11-1516 BC 02-1516 BC 07-1617 BC 19-1516 BC 02-1516 BC 14-1617 BC 18-1516 BC 26-1516 BC 22-1516 BC 14-1617 BC 04-1617 BC 03-1516 BC 28-1516 BC 20-1516 BC 03-1617