BC 17-1314 - DUY TRÌ NĂNG SUẤT TỔNG THỂ - TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE)
 • Thời gian
 • 27, 28 & 29/5/2014 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi )
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc kinh doanh của bộ phận CRT; Giám đốc nhà máy CRT.
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic) tại Malaysia.
  Nguyên Hiệu trưởng Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, trưởng - phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên bộ phận sản xuất, chế tạo, nhân viên vận hành máy móc thiết bị.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 20-1516 BC 09-1617 BC 23-1516 BC 14-1516 BC 17-1617 BC 17-1617 BC 14-1516 BC 16-1516 BC 28-1516 BC 05-1617 BC 12-1617 BC 13-1516 BC 18-1516 BC 04-1617 BC 05-1617 BC 14-1516 BC 02-1516 BC 04-1617