BC 16-1314 - ĐÀO TẠO NGƯỜI HUẤN LUYỆN (TTS)
 • Thời gian
 • Ngày 20, 21 & 22/5/2014 (3 ngày) Sáng:9:00 - 12:00 Chiều:13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.200.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ )
 • Giảng viên
 • Ông Chee Hoo Lim
  - Tổng Giám đốc của Trung tâm đào tạo Panasonic tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương - Thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực của Đại học George Washington (Singapore)
  - Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Macquarie (Úc)
  - Phụ trách giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho Tập đoàn Panasonic trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi.
 • Đối tượng tham gia
 • Các giám đốc, trưởng phòng nhân sự, trưởng bộ phận đào tạo...
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 02-1617 BC 03-1617 BC 26-1516 BC 05-1617 BC 14-1516 BC 20-1516 BC 23-1516 BC 18-1516 BC 22-1516 BC 01-1516 BC 06-1516 BC 21-1617 BC 03-1516 BC 12-1516 BC 01-1516 BC 28-1516 BC 19-1516 BC 14-1617