BC 01-12 - QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ HỆ THỐNG LOGISTIC TRONG DOANH NGHIỆP
  • Thời gian
  • 17, 18 & 19/04/2012 (Sáng : 8:30 ~ 11:30 Chiều : 13:00 ~ 16:00)
  • Giảng viên
  • Mr. Hiroshige KASAMATSU – Chuyên gia JICA Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ...
  • Đối tượng tham gia
  • Giám đốc nhà máy, quản đốc, quản lý và nhân viên các bộ phận sản xuất, chế tạo, mua hàng, quản lý kho và ứng viên các vị trí trên.

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to