BC 12-1314 - PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI KAIZEN TẠI NHÀ MÁY
 • Thời gian
 • Ngày 04/4/2014 (9:00 ~ 12:00)
 • Học phí
 • 400.000 VNĐ / người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ )
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy sản xuất bộ phận màn hình CRT (Cathode - Ray Tube).
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic)
  tại Malaysia.
  Nguyên Giám đốc Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản
  lý sản xuất, phòng kỹ thuật, quản lý chất lượng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca và ứng cử viên của các vị trí trên
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 16-1516 BC 05-1516 BC 18-1516 BC 18-1516 BC 01-1516 BC 14-1617 BC 06-1516 BC 13-1516 BC 04-1617 BC 03-1516 BC 26-1516 BC 02-1516 BC 16-1516 BC 14-1516 BC 03-1617 BC 02-1516 BC 03-1617 BC 10-1516