BC 05-1314 - ÁP DỤNG 7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP
 • Thời gian
 • Ngày 26, 27/11/2013 (2 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 1.500.000 VND/người
 • Giảng viên
 • Ông Phạm Thanh Diệu, Phó giám đốc CICC
  - Chuyên gia tư vấn và huấn luyện Lean, Six-Sigma,
  BSC, SCM
  - Kinh nghiệm làm việc và học tập thực tế tại các tập
  đoàn lớn toàn cầu trong lĩnh vực cải tiến liên tục.
  -Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp như: CS Wind VN, Kimberly Clark VN, Vinamilk, Chantelle VN, Datalogic
  Scanning VN, CrucialTeck Electronic, Kosvida, Thanh Nhon
  JSC, Vân Nga Packaging, Starprint VN. .
 • Đối tượng tham gia
 • • Lãnh đạo doanh nghiệp; Trưởng phó phòng ban và các bộ phận
  • Chuyên viên đánh giá, những người quan tâm tìm kiếm các giải pháp sử dụng hiệu quả việc đánh giá ghi nhận, khuyến khích CBNV trong doanh nghiệp.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 23-1516 BC 05-1617 BC 28-1516 BC 11-1617 BC 16-1516 BC 14-1516 BC 19-1516 BC 07-1516 BC 29-1516 BC 04-1516 BC 11-1617 BC 04-1516 BC 26-1516 BC 10-1516 BC 09-1617 BC 01-1516 BC 21-1617 BC 14-1516