CPO 01-1314 - CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
 • Thời gian
 • Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013
 • Học phí
 • 6.800.000 VNĐ/người (HV có thể đăng ký học toàn khóa hoặc theo từng chủ đề)
 • Giảng viên
 • Chuyên gia giảng dạy, tư vấn Việt Nam có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt có sự tham gia giảng dạy của bà Kyoko Yamazaki chuyên gia nhân sự cao cấp từ Nhật Bản.
 • Đối tượng tham gia
 • • Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Giám đốc, Trưởng bộ phận nhân sự
  • Trưởng phòng tổ chức – hành chính
  • Những cá nhân có mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản trị nhân sự.
 •  


Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 02-1516 BC 26-1516 BC 13-1516 BC 02-1516 BC 10-1617 BC 05-1617 BC 29-1516 BC 11-1617 BC 12-1516 BC 11-1516 BC 04-1617 BC 04-1617 BC 18-1516 BC 16-1516 BC 14-1516 BC 26-1516 BC 21-1617 BC 03-1617