BC 15-1213 - QUẢN LÝ RỦI RO
 • Thời gian
 • Ngày 10, 11 & 12/09/2013 (3 ngày ) Từ 8:30 đến 16:30
 • Giảng viên
 • Mr. Đỗ Văn Thượng - Chuyên gia đào tạo và tư vấn của GML (Viện Quản Lý Toàn Cầu)
  • Thường xuyên quản lý rủi ro liên quan tới các dự án đào tạo và tư vấn cho khoảng 100 nhà quản lý ở rất
  nhiều công ty.
  • Gần 10 năm kinh nghiệm thiết kế sản phẩm và chế tạo liên quan tới quản lý rủi ro tại TOYOTA , công ty phụ trợ
  của tập đoàn HYUNDAI và BOSCH cả trong nước và quốc tế.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, trưởng/phó phòng, nhân viên quản lý, trưởng nhóm, tổ trưởng, các ứng cử viên của các vị trí trên & nhân viên các phòng ban.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to