BC 14-1213 - KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN
 • Thời gian
 • Ngày 27, 28 & 29/08/2013 (3 ngày ) Từ 8:30 đến 16:30 ( nguyên ngày)
 • Giảng viên
 • ThS. Thái Thị Thanh Thủy
  Chuyên gia đào tạo, tư vấn của GML (Global Management Laboratory).
  Kinh nghiệm đào tạo, tư vấn cho nhiều công ty nước ngoài tại Việt nam. 12 năm ở vị trí quản lý kế hoạch và điều hành sản xuất tại công ty Nhật Bản, thuộc ngành công nghiệp xe hơi .
  Quản lý, đào tạo phát triển nhân viên, tạo dựng cơ cấu tổ chức mới, hỗ trợ các hoạt động Kaizen .5 năm ở vị trí điều hành kế hoạch chuỗi cung ứng tại công ty Liên Doanh hàng đầu về ngành hàng tiêu dùng nhanh.
  Thiết lập KPI, đánh giá nhân viên, hỗ trợ các hoạt động TPM
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, trưởng/phó phòng, nhân viên quản lý, trưởng nhóm, tổ trưởng, các ứng cử viên của các vị trí trên & nhân viên các phòng ban.

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to