Seminar S06-1213 - PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH 5S
  • Thời gian
  • 02 / 8 / 2013 Từ 8:30 đến 11:30
  • Giảng viên
  • Ông Dai SHINSHI
    - Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Matsushita tại Malaysia, Mexico. Chuyên gia đánh giá chất lượng của Matsushita. Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA.
  • Đối tượng tham gia
  • Quản đốc, quản lý trung gian tại hiện trường sản xuất. Cán bộ quản lý các phòng ban và cá nhân có quan tâm.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to