BC 12-1213 - KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 • Thời gian
 • Ngày 18, 19 & 20/06/2013 (Sáng : 8:30 - 11:30 Chiều : 13:00 - 16:00)
 • Giảng viên
 • Ông Shigeru MIZUNO - Chuyên gia Nhật Bản
  Với hơn 30 năm Kinh nghiệm làm việc cho tập
  đoàn Panasonic ở nhiều cương vị: Trưởng phòng
  đào tạo cán bộ quản lý quốc tế; Giám đốc trung tâm Mỹ La tinh; Trưởng bộ phận nhân sự của tập đoàn Panasonic.
 • Đối tượng tham gia
 • Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc, cán bộ, nhân viên tổ chức nhân sự và các cá nhân có quan tâm
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to