BC 11-1213 - DUY TRÌ NĂNG SUẤT TỔNG THỂ - TPM
  • Thời gian
  • 4, 5 & 6/06/2013 (Sáng : 8:30 ~ 11:30 Chiều : 13:00 ~ 16:00)
  • Giảng viên
  • Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA
    Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc kinh doanh của bộ phận CRT; Giám đốc nhà máy CRT. Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic) tại Malaysia. Nguyên Hiệu trưởng Học viện Matsushita
  • Đối tượng tham gia
  • Giám đốc nhà máy, trưởng - phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên bộ phận sản xuất, chế tạo, nhân viên vận hành máy móc thiết bị và các cá nhân có quan tâm.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to