BC 09-1213 - QUẢN LÝ TỒN KHO VÀ QUẢN LÝ NHÀ MÁY
 • Thời gian
 • Ngày 16, 17 & 18/4/2013 (Sáng : 8:30 - 11:30 Chiều : 13:00 - 16:00)
 • Giảng viên
 • Ông Iwase Akio - Chuyên gia của JICA
  . Nguyên giám đốc công ty linh kiện điện tử Matsushita
  Thái Lan
  . Nhiều kinh nghiệm quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật cho công ty linh kiện điện tử Panasonic.
 • Đối tượng tham gia
 • Quản đốc, quản lý nhà máy; Cán bộ và nhân viên điều phối sản xuất; Các cá nhân có quan tâm.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to