Seminar - Business matching for Supporting Industries Mission from Osaka area, JAPAN
  • Thời gian
  • 5th March 2013
  • Học phí
  • Free
  • Giảng viên
  • -
  • Đối tượng tham gia
  • For Japanese companies to find Vietnamese partner, which could be the contractor in manufacturing could supply materials needs the technology of Japanese manufacturers
  •  


PHẦN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THAM DỰ

Bạn có thể đăng ký thông tin tham dự hội thảo qua link đăng ký http://goo.gl/ukexx
hoặc nhập thông tin đăng ký trực tiếp tại đây theo mẫu bên dưới :


Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 12-1516 BC 26-1516 BC 05-1617 BC 12-1516 BC 13-1516 BC 14-1617 BC 07-1516 BC 03-1516 BC 09-1617 BC 26-1516 BC 03-1516 BC 06-1516 BC 14-1617 BC 18-1516 BC 04-1516 BC 17-1617 BC 13-1516 BC 23-1516