BC25-2223 - QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THỜI ĐẠI VUCA
 • Thời gian
 • 16 & 17/10/2023
 • Học phí
 • 2.740.000 VND/học viên (Ưu đãi: 5% và 10% theo số học viên đăng ký)
 • Giảng viên
 • TS. KAWAGUCHI Shinichiro
  - Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu;
  - Chuyên gia tư vấn, đào tạo doanh nghiệp về lĩnh vực Quản trị chiến lược tại Nhật Bản;
  - Chuyên gia cao cấp JICA;
  - Giảng viên môn học Định hướng và Kỹ năng nghề nghiệp, Hành vi tổ chức theo phong cách Nhật Bản.
 • Đối tượng tham gia
 • Các cấp quản lý, điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 17-1617 BC 29-1516 BC 03-1617 BC 23-1516 BC 05-1617 BC 02-1617 BC 12-1617 BC 11-1516 BC 03-1516 BC 07-1516 BC 23-1516 BC 23-1516 BC 02-1617 BC 03-1617 BC 20-1516 BC 07-1516 BC 26-1516 BC 15-1516